Entidade declarada de utilidade pública

PAIEM

Neste programa participan profesionais de Alume que se trasladan ás prisións de Monterroso e Bonxe para dar atención psicolóxica e obradoiros de habilitades cognitivas e habilidades sociais ás persoas que se atopan presas e teñen un transtorno mental severo.

O presidente de Alume falou sobre a participación da asociación no PAIEM nunha ponencia sobre «Exclusión social» no XIX Congreso de FEAFES.

Descargar a ponencia

Desenvólvese en parte, coa subvención concedida polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade con cargo á asignación tributaria do imposto sobre a renda das persoas físicas e a Fundación Barrié.