Asamblea Ordinaria e Extraordinaria – 26 de Abril de 2023

Convócase Asamblea Ordinaria e Extraordinaria de Socios de Alume Saúde Mental

Asamblea Ordinaria
Data: Miércoles, 26 de abril de 2023
Hora primeira convocatoria: 16:00 horas.
Hora segunda convocatoria: 16:30 horas.
Lugar: Sede de Alume. Rúa Illa Coelleira, 3, Lugo.

Orde do Día:
1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior
2.- Presentación memoria 2022
3.- Contas anuais 2022
4.- Plan de actividades 2023
5.- Orzamento 2023
6.- Rogos e preguntas 

Asamblea Extraordinaria
Data: Miércoles, 26 de abril de 2023
Hora primeira convocatoria: 16:15 horas.
Hora segunda convocatoria: 16:45 horas.
Lugar: Sede de Alume. Rúa Illa Coelleira, 3, Lugo.

Orde do Día:
1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior
2.- Proposta para modificación de estatutos.
3.- Elección de Xunta Directiva

O presidente,
Manuel Fernández Prado

Noticias relacionadas