Desenvolvemento do programa de formación nas novas tecnoloxías

O ano 2011 supuxo unha gran mellora para a nosa asociación na materia dos equipamentos cos que contamos para formar e introducir aos nosos usuarios na materia das novas tecnoloxías e a Sociedade da Información, que abre un novo campo de traballo e ofrece un mundo de novas posibilidades á hora de obter información e participar con igualdade de condicións neste campo. O interese do proxecto focalizouse sobre todo na capacidade á hora de ofrecer a un grupo de exclusión social a oportunidade de formarse e expresarse a través da Rede. Con este proxecto perseguiuse polo tanto unha dobre función: formación e integración social. O proxecto contou con financiación da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Xunta de Galicia.


Descargar Memoria do programa Doble click na realidade


  • Resolución de concesión: 2 de setembro de 2011
  • Data de publicación no DOG: 26 de outubro de 2011
  • Norma reguladora: Procedemento administrativo PR521A_2011.
  • Órgano concedente: Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica.
  • Crédito orzamentario: 1.000.000 €.
  • Contía da subvención: 3.700,18 euros.
  • Finalidade: Fomento da sociedade da información en Alume. Programa «Doble click na realidade» Cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.
  • Proxecto Cofinanciado: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica

    Noticias relacionadas