Entidade declarada de utilidade pública

Colaboradores

Nas memorias anuais de Alume, neste mesmo sitio web, atópanse as contas da entidade, con detalle dos ingresos e gastos.

Patrocinios principais:

Consellería de Sanidade

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRPF)

Consellería de Traballo e Benestar

Servizo Galego de Igualdade

Deputación Provincial de Lugo

Concello de Lugo

Fundación Barrié de la Maza

Fundación Roviralta

Fundación La Caixa

Outras colaboracións:

Unidades de Saúde Mental, Unidade de Agudos HULA, Hospital de Calde, Hospital de Día
Feafes
Fundaciones Barrié y Pwc (Mas Social)
Unión Democrática de Pensionistas
Concello de Guitiriz
Cruz Vermella
Fundación Anade
Museo Provincial de Lugo
Biblioteca Provincial de Lugo
Biblioteca de Guitiriz
Adega
A Fundación
Centro de Día Arroupar
Fundación Balogal
USC – Voluntariado
UNED
IES Xograr Alfonso
Fundación Novacaixagalicia
FSC-Inserta
Concellería de Deportes
Qúerote+
Sec. Gen. de Instituciones Penitenciarias
FUNGA (Fundación Galega para a Tutela de Adultos)
Club Monte Penarubia Running Lugo
Centrad