Entidade declarada de utilidade pública

Colaboradores

Nas memorias anuais de Alume, neste mesmo sitio web, atópanse as contas da entidade, con detalle dos ingresos e gastos.

Patrocinios principais:

Consellería de SANIDADE
Consellería de POLÍTICA SOCIAL
Consellería de EMPREGO E IGUALDADE (Secretaría Xeral de Emprego)
Consellería de EMPREGO E IGUALDADE (Secretaría Xeral de Igualdade)
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 (IRPF)
DEPUTACIÓN DE LUGO
FUNDACIÓN BARRIÉ
CONCELLO DE LUGO
UNIÓN EUROPEA (FONDO SOCIAL EUROPEO)
Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Outras colaboracións:

Unidades de Saúde Mental, Unidade de Agudos HULA, Hospital de Calde, Hospital de Día
Feafes
Fundaciones Barrié y Pwc (Mas Social)
Unión Democrática de Pensionistas
Concello de Guitiriz
Cruz Vermella
Fundación Anade
Museo Provincial de Lugo
Biblioteca Provincial de Lugo
Biblioteca de Guitiriz
Adega
A Fundación
Centro de Día Arroupar
Fundación Balogal
USC – Voluntariado
UNED
IES Xograr Alfonso
Fundación Novacaixagalicia
FSC-Inserta
Concellería de Deportes
Qúerote+
Sec. Gen. de Instituciones Penitenciarias
FUNGA (Fundación Galega para a Tutela de Adultos)
Club Monte Penarubia Running Lugo
Centrad