Revista Alumear

Entre as actividades que se realizan no Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral de Alume destaca o taller de revista, onde se dá corpo a Alumear, un proxecto editorial dirixido por unha das psicólogas da entidade.

Co desarollo desta actividade preténdese ofrecer un medio libre de expresión de opinións, dar testemuño da actualidade en calquera das súas manifestacións, así como ser un portavoz de primeira liña da actividade desta asociación lucense.

A publicación, de periodicidade anual, representa un medio moi atractivo para os usuarios, en xeral, pero sobre todo para os integrantes e colaboradores do equipo de redacción, que poñen moita ilusión e esforzo na redacción dos contidos.

Revistas Alumear