Entidade declarada de utilidade pública

Directiva

Manuel Fernández Prado

Presidente

Elena López Díaz

Vicepresidenta

Óscar Rodríguez García

Secretario

Mª del Pilar Pena Castedo

Tesoureiro

Isabel Menéndez Menéndez

Vocal

Juan Carreira Abuín

Vocal