Entidade declarada de utilidade pública

Directiva

Manuel Fernández Prado

Presidente

Elena López Díaz

Vicepresidenta

Óscar Rodríguez García

Secretario

Iván Batres Rodríguez

Tesoureiro

Isabel Menéndez Menéndez

Vocal

Juan Carreira Abuín

Vocal