Entidade declarada de utilidade pública

ATENCIÓN A DOMICILIO

Mediación comunitaria, mediación familiar e traballo directo coa persoa afectada, axudándolle cós seus hábitos diarios.

Desenvólvese en parte, coa subvención concedida polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade con cargo á asignación tributaria do imposto sobre a renda das persoas físicas.