Entidade declarada de utilidade pública

REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E LABORAL

Alume xestiona dous centros de Rehabilitación Psicosocial e Laboral.
Un está en Lugo, na rúa Illa Coelleira, sede da Asociación.
O outro centro atópase en Guitiriz, na rúa Amizade.

Ámbolos dous están financiados mendiante un concerto coa Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia e contan con aportacións doutras institucións públicas e privadas.

Descargar Política de Calidade do CRPL de Lugo

Actividades

 


TERAPIA INDIVIDUAL


TERAPIA DE GRUPO


OCIO


OBRADOIROS PRELABORAIS

XARDINERÍA


ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Natación, na piscina municipal de As Pedreiras.

Predeporte e Ximnasia, no Centro de Alume (a cargo de Movémonos).

En Guitiriz, tamén Predeporte, Ximnasia e Xogos deportivos, y piscina en verán.


ACTIVIDADES SOCIO-CULTURAIS

Lectura da prensa diaria comentada
Coloquio
Audición de música
Xogos de mesa
Visionado de películas con estimulación cognitiva
Animación á lectura
Visitas culturais


TERAPIA OCUPACIONAL

Obradoiros nos que se recuperan habilidades perdidas e se adquiren outras novas. Algúns son fixos e outros ocasionais.


ACTIVIDADES DA VIDA DIARIA

Orientadas a conseguir a autonomía persoal.

Imaxes das nosas actividades