Entidade declarada de utilidade pública

Facerse socio


Se o desexa, pode solicitar a súa asociación á Alume. A cuota de socio é de 25 euros anuais.
A Xunta Directiva estudiará a súa solicitude e poñerase en contacto con vostede.

Nome e apelidos (*)

NIF (*)

Dirección (*)

Teléfono (*)

Población (*)

Email (*)

Cota 25 euros ao ano ou otra cantidad (especificar)

Número de conta con IBAN

Coñezo e acepto a política de privacidade da ASOCIACIÓN ALUME SAÚDE MENTAL