Facerse Socio

Se o desexas, podes solicitar a túa asociación a Alume. A cuota de socio é de 25 euros anuais. A Xunta Directiva estudiará a túa solicitude e poñerase en contacto contigo.

  Nome e apelidos (*)

  NIF (*)

  Dirección (*)

  Teléfono (*)

  Población (*)

  Email (*)

  Cota 25 euros ao ano ou otra cantidad (especificar)

  Número de conta con IBAN

  Coñezo e acepto a política de privacidade da ASOCIACIÓN ALUME SAÚDE MENTAL