q Nova Xunta Directiva de Alume - Alume

Nova Xunta Directiva de Alume

ALUME elixíu nova Xunta Directiva na súa asamblea do pasado 4 de febreiro de 2011. O novo equipo directivo está integrado por Manuel Fernández Prado como presidente, Isabel Menéndez como vicepresidenta, Óscar Rodríguez como secretario, Iván Batres como Tesoureiro, e Elena López, Laura Gallego, María José López Torrón, Lucía Rodríguez e Javier Rodríguez como vocais. Esta candidatura obtivo 145 votos fronte aos 102 votos que obtivo a outra candidatura, formada por Cristina Barreiro, Isabel Doral, Pedro Cavero, Juan Carreira, Soledad López Ares, Dolores Castaño, José Vecín, Rosa Fernández Prada e Gustavo López.

Noticias relacionadas