q O Servizo de Inclusión Social da Xunta concédenos unha axuda para xardinería - Alume

O Servizo de Inclusión Social da Xunta concédenos unha axuda para xardinería

O Servizo de Inclusión Social da Consellería de Traballo e Benestar concedeunos unha axuda para realizar un curso de xardinería dentro do seu II Plan Galego de Inclusión Social.

O Servizo de Inclusión Social da Consellería de Traballo e Benestar concedeunos unha axuda para realizar un curso de xardinería dentro do seu II Plan Galego de Inclusión Social. Este curso víñase realizando dende principios de ano e ten como obxectivo dotar de coñecementos, hábitos e habilidades aos participantes para integración laboral a través do dominio das técnicas de xardinería. As actividades están a ser principalmente prácticas para que os usuarios do curso poidan aprender a traballar nun entorno real e para que poidan ir solucionando os problemas que lles van xurdindo no seu día a día.

Noticias relacionadas